Στατικο Site

   Ένα  Στατικό Site είναι ιδανικό για επιχειρήσεις όπου δεν χρειάζεται συχνή ανανέωση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.  Χρησιμοποιείται κυρίως για διαφήμιση της επιχείρησης στο Διαδίκτυο. Περιέχει μόνο μια σελίδα.